Home

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatása nevelése hazánkban

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséről

 1. 1.3.1 Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális képességeinek A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése hazánkban még nem eléggé elterjedt, Az integrált gyermekek száma évről évre emelkedik, jóllehet még messze elmarad a külföldön tapasztalható . 7 arányoktól. A 2002/2003-as és a 2008.
 2. t a tanulók beilleszkedésének, érzelmi
 3. amelyekben 4., 5. és 6. osztályos enyhén értelmi fogyatékos gyermekek tanultak integrált körülmények között. Minden enyhén értelmi fogyatékos tanuló szakértői véleménnyel rendelkezett (BNO F70-es kóddal). Tanulmányunkban ezért az enyhén értelmi fogyatékos
 4. A SNI-gyermekek integrált oktatása is ezt a célt szolgálja. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrációja alakult ki legkevésbé hazánkban. Budapest és a vidék helyzete itt is jelentős eltérést mutat. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése és oktatása,.
 5. a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek). Az értelmileg akadályozott tanulók csoportjából a tanulmányunkban ismertetett eredmények a súlyosan sérültek eseteire nem, csupán a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek enyhe fokban értelmi fogyatékos iskolásokkal történõ együttnevelésére vonatkoznak

mindenovi - G-Portá

Papp Gabriella: Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatása, nevelése hazánkban. In Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban 84. Previous page Next page Ekkor ismerték fel, hogy egyre nagyobb számban jelennek meg azok a gyermekek az iskolában, akik a hagyományos gyógypedagógiai csoportokba (különösen az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek csoportjába) nehezen vagy egyáltalán nem sorolhatók be Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatása, nevelése hazánkban. In Szabó, Á. Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. (pp. 209-219). Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. Google Schola a tanévben 30 084 enyhén értelmi fogyatékos tanuló járt általános iskolába, megállapítható, hogy az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek közel harmada, a falusi.

enyhe fokban értelmi fogyatékos 1-8. gyermekek oktatása, 852 021 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), ezen belül integrált oktatása - látássérült gyermekek közül a gyengén látó gyermekeknek, - hallássérült gyermekek közül az enyhe fokban hallássérül Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok az 1981. évi őszi hivatalos kimutatás szerint (Statisztikai tájékoztató, 1992) a hétéves korosztály 1,44%-át, a tízéves korosztály 2,47%-át, az általános iskolát befejező 13 éves korosztály 2,67%-át tették ki. 30.517 tanuló járt az 1981/82-es tanévben a kisegítő. A SALAMANCAI AJÁNLÁS Az UNESCO 1994-ben rögzített salamancai ajánlása szerinti alapelv: az iskolák minden gyermeket befogadjanak, függetlenül a testi, értelmi, szociális, érzelmi, nyelvi vagy egyéb állapotuktól: beleértve a fogyatékos és a tehetséges gyermekeket, az utcagyerekeket és kiskorú foglalkoztatottakat, a nomád körülmények között élő, a nyelvi, etnikai. Látássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. A speciális Feladata a látássérült fejlődés, hallássérült és látássérült gyermekek felkutatása, korai gondozása, fejlesztése, a szülők számára tanácsadás, valamint mentálhigiénés a különböző mentális szintből és az esetlegesen társuló Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák (1-8. évfolyam) előkészítő szakiskolák (9-10. évfolyam) speciális szakiskolák 9-10. évfolyamai számára című kerettantervét kizárólag az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó előkészítő szakiskolák.

Szakirodalom A tanulásban akadályozottak pedagógiájának

Jean G. M. Itard (1775-1838) francia orvos a hallási fogyatékos és az értelmi fogyatékos gyermekek oktatása-nevelése terén is úttörő munkát végzett. 1828-ban Salzburgban létesül először értelmi fogyatékosok számára intézet, elsősorban enyhébb értelmi fogyatékosok gyógyító-nevelésére 3. A fogyatékos gyermekek, tanulók különleges gondozási igénye a tanulók között fennálló különbségek egyik formája. A Nemzeti alaptanterv az oktatásban átadandó tudást az ismeretrendszer belsõ összefüggései alapján mûveltségterületenként az elsajátítás egymásra épülõ lépései szerint tagolja Az intézet feladata a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet által beutalt tanköteles korú enyhén értelmi fogyatékos állami gondozott gyermekek gyógypedagógiai nevelése - oktatása volt, általános felügyeletét a Fővárosi Tanács V. B. Oktatási Főosztály Nevelőotthoni és Ifjúságvédelmi Osztálya látta el

Horváth Miklós: Tanulmányok a tanulásban akadályozottak

Az enyhe értelmi fogyatékos illetve a tanulásban akadályozott tanulók. A tanulási akadályozottak körét tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, illetve az iskolában tanulási problémákkal küzdő gyermekek alkotják. Az integrált, inkluzív oktatásban kiemelt szerepet kap a differenciált oktatás gyermekek nevelése-oktatása alapozó 1. évf. és 1 - szakmai segítség 8. évf. A tanulásban gyermekek integrált és inkluzív óvodai - iskolai neveléséhez nyújtása A konduktív (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók nevelése-oktatása alapozó 1 1 tanulmány Szekeres Ágota Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális helyzetének felmérése szociometria segítségével 3 Csizér Author: Emil Orbán. 149 downloads 155 Views 4MB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents. 5 tanulmány szemle kritika A természet, a növények, az állatok tisztelete, szeretete, és megóvása mindannyiunk közös feladata. Tanításának lényeges eleme, hogy közvetíti az ember fontosságát a világban. A gyermekek értelmi és szellemi fejlődése mellett azonos jelentősséggel bír fizikai, testi fejlődésük is

het_aranyalma by Kata Nagy - Issu

A pedagógiai program az SNI-s tanulók oktatása-nevelése területén 60. A községben 175 éve folyik a gyerekek nevelése, oktatása. Vállaljuk az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integráltan oktatását, lehetőség szerint segítséget nyújtunk a fogyatékosságból adódó hátrányok leküzdésére vagy enyhítésére.. Budapest. p.377-408. • Csányi Yvonne (szerk.) (2001): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása (Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak). ELTE- GYFK. Budapest. • Gaál Éva (1999): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője Kollár, Melinda Kitti (2009) A fogyatékkal élő gyermekek integrált nevelése, oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény. Kolozsváriné Kis-Pál, Barbara (2009) A fogyasztás temploma és a kulturális tőke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény Az enyhe és középfokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek külön osztályban tanulnak (2 tanulócsoportban), ahol szakképzett gyógypedagógus foglalkozik velük, a tanórákon kívüli összes tevékenységben viszont a többiekkel együtt, integráltan vesznek rész

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek elsősorban a speciális szakiskolákban tanulhatnak tovább. Ők is a 9-10. évfolyamos végzettséget szerzik meg először, amit a szakma tanulása követ. Ezek az iskolák is az igények és a lehetőségek figyelembevételével, egyre szélesebb választékkal várják a fiatalokat Az integrált nevelést-oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában Budapest, 2001 A gyengénlátók és az aliglátók szervezetten integrált nevelése, oktatása, ennek tudatos és szakszerű megsegítése hazánkban 1978-ban kezdő..

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek iskolai nevelése és oktatása az iskolarendszerű oktatás szerves részeként a többi tanulóval együtt integrált oktatás formájában és külön osztálykeretben történik. Az intézményben anyanyelv és irodalomból, matematikából emelt szintű oktatás folyik Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás a résztvevők oldaláról: A Közép-magyarországi régióban végzett interjús vizsgálat tapasztalata Ebben a három éves periódusban tanszéki demonstrátorként segítette kutatásomat Kispál A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése hazánkban még nem eléggé elterjedt, Az elmúlt évek során egyre több gyermek tanult integrált körülmények között - ez az enyhén értelmi fogyatékos tanulókra is igaz Andrásik Ilona (2019) Az autizmus spektrumzavarában érintett gyermekek integrált nevelése az óvodában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem. Angyal Ida Csilla (2019) A pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tancsadás szakfeladatának bemutatása a szakszolgálati protokoll és az iskolai tanácsadási gyakorlat mentén Pedagógiai szempontból az enyhén értelmi fogyatékosoknak minősített tanulók, valamint a bukdácsoló, nehezen tanuló gyerekek sajátos nevelési igényének kielégítéséhez, sikeres tanulásához az intézménynek pedagógiai többletszolgáltatásokat kell nyújtania [Kt. integrált oktatása mellett legyen biztosítva. a) A.

Tanulmányok a tan. ak. pedagógiájáról és határtudományairó

Tételek ahol a kar Juhász Gyula Pedagógusképző Kar és a mû dátuma 201 Az induktív gondolkodás fejlettségének vizsgálata 5. és 7. osztályos tanulásban akadályozott és többségi gyermekek körében Szabó Dóra Fanni. Befogadó közösségek szociometriai sajátosságai, fókuszban az enyhén értelmi fogyatékos fiúk és lányok társas helyzetével Szekeres Ágota, Horváth Endr Academia.edu is a platform for academics to share research papers A cigány gyerekek oktatása és nevelése helyett az iskolák egy része a tanulmányi követelmények manipulációja útján az általános iskolai oktatás befejezését dokumentáló, tartalmatlan bizonyítványokat 'produkál'. (1990) szerint az enyhén értelmi fogyatékosság megállapítása gondot okoz, és a szakmát ma.

Re-assessing the current assessment practice of children

Sajátos nevelési igényű tanulók - kivéve autista, értelmi és halmozottan fogyatékosok - integrált oktatása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása. Az emelt szintű matematika oktatás keretében a tehetséges tanulók felkészítése a tanulmányi versenyekre A kilencvenes évek közepéig egy önkormányzat csak akkor igényelhetett többlettámogatást, 70 700 fo­rin­­tot egy tanuló után, ha a gyermek oktatása speci­ális intézményben vagy csoportban történt.21 Az 1995. évi költségvetési törvény még fogyatékos gyermek oktatásáról beszél, az 1996. évi módosítás már speciális oktatás és nevelésről Telefon: (06-1) 394-2458. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda Általános Iskola, és Középiskola Látás és mozgássérült gyermekek oktatása. Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatása és az IKT eszközök. KA A. Abodi, Barbara (2012) Integrált nevelés az Evangélikus Kossuth Lajos Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában. BA/BSc szakdolgozat thesis, Digitalizálás Sárospatak. Adamik, Zsolt István (2012) A palóc nyelvjárás archaikus vonásainak bemutatása a magyar nyelv változatainak oktatása során. MA/MSc szakdolgozat thesis, Pedagógiai Kar

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél Letöltés - ELTE Reade A közoktatási törvény alapján a fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai oktatása az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben, vagy a többi tanulóval együtt folyhat, mely integrált oktatás jogi kereteit a törvény biztosítja

(PDF) A fogyatékosságügy nemzetközi és hazai trendje

 1. den speciális tantervű intézmény alapító okiratában szerepel az autizmussal élő gyermekek nevelése, illetőleg oktatása
 2. d a gyógypedagógiai intézményi,
 3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos) integrációs felkészítés. képesség-kibontakoztató felkészítés. OM azonosító: 032525. Szervezeti egység kódja: KLIK 12700
 4. V. Az iskola gyermek - és ifjúságvédelmi programja 65. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (beszédfogyatékos; egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) A Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet játszik az enyhén értelmi fogyatékos.
 5. Az 1800-as években a gyermekek oktatója a kántortanító volt. 1860-ban két, 1890-ben három, 1910-ben öt tanítója volt az iskolának. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek.
 6. A települések önként vállalt feladatként láthatják el ezt a szolgáltatást. Nemcsak önálló iskolák megszervezésére, hanem az iskolán belül tagozat indítására is van lehetőség. Ugyanakkor a fogyatékos gyerekek integrált (ép és fogyatékos gyerekek közös) oktatása települési szintű kötelezettség
 7. denki számára. Fogyatékos gyermekek esetében nincs.

4.5. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása. A városban 1986-ban indult speciális képzést, az enyhén értelmi fogyatékosok városi szintű képzését 1985 óta iskolánk látja el. Létszámuk alakulása folyamatos csökkenést mutat, jelenleg 43 fő X. FELKÉRT SZERVEZETEK VÉLEMÉNYE A GYERMEKEK ÉS AZ IFJÚSÁG HELYZETÉRŐL * 10.1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége * 10.2 Felsőoktatási Diákszervezetek Szakmai Szövetsége * 10.3 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége * 10.4 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége * 10. Az óvodáskorú gyermekek látásának megelőzése. Posted on 2 Окт 2012 2 Дек 2015. by CoHaTa. Az óvodáskorú gyermekek látásának megelőzése. 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáró

XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 6-7-8-9. VÁLTOZÓ ÉLETFORMÁK - RÉGI ÉS ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETEK Absztraktkötet Magyar Tudomán Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, különleges ellátása, integrált oktatása kapcsán az alábbiak. ellátásához szükséges feltételeivel rendelkezünk: SNI/A - Enyhén értelmi fogyatékos - BNO F70 - Aktivitás és figyelemzavar - BNO F90. SNI/B: Tanulási zavarok: - diszlexia - diszgráfia - diszkalkuli Kiskorú fogyatékosok részére a Speciális Gyermekotthon-t Egerben: ahol az alapító okirat szerint 160 férőhelyen azoknak a 18. életévüket be nem töltött súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült - köztük mozgássérült - gyermekeknek ápolása, gondozása történik, akiknek nevelése. Az adatfelvétel azonban valószínûleg alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, amely így 400-500 ezer fõre becsülhetõ. A fogyatékos személyek közül az értelmi fogyatékosok aránya megközelítõleg 19%. 2. Veszélyeztetõ tényezõk - dohányzás, alkohol, dro 4.5. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása. A városban 1968-ban indult speciális képzést, az enyhén értelmi fogyatékosok városi szintű képzését 1985 óta iskolánk látja el. Létszámuk alakulása folyamatos emelkedést mutat, jelenleg 55 fő

Gyógypedagógiai Alapismerete

Az integráció feltételei. A hazánkban folytatott integrációs gyakorlat vizsgálatára irányuló kutatási adatok, s a szakirodalom alapján is megállapítható, hogy Magyarországon a mozgáskorlátozottak integrált nevelése-oktatása más országokhoz képest kissé eltérő képet mutat AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK . A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony oktatása, nevelése érdekében többszintű és változatos differenciálást kell megvalósítani - mind a gyógypedagógiai intézményi, mind az integrált nevelés szervezeti formák esetén - a csoportba sorolás, a célok, a tartalom, a. 2.6. ÓvodÁnkban a tÖbbsÉgi nevelÉsben megvalÓsulÓ sajÁtos nevelÉsi igÉnyŰ gyermekek integrÁlt nevelÉse-oktatÁsa az enyhÉn Értelmi fogyatÉkos gyermek 3.5. a kÖzÉpsÚlyosan Értelmi fogyatÉkos gyermek..... 101 3.6. a beszÉdfogyatÉkos gyermek. Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában - Az integráció és (2012): Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális helyzetének felmérése szociometria segítségével. Iskolakultúra 12. 11..

[Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez

Ezen gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a normál, integrált nevelés, oktatás keretein belül történik, míg a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a szakértői bizottság dönt sajátos nevelési igénynek megfelelő nevelési-oktatási intézmény kijelöléséről. abban az esetben, ha a gyermek az adott. Az iskolánkba jár mozgássérült 7. osztályos, vak 2. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos 2.,4.,5., osztályos tanuló is. A gyerekek elfogadják őket, s mindent megteszünk azért, hogy szeressenek ebbe az iskolába járni ők is. Az ő oktatásukat, nevelésüket integráltan végezzük

Látássérült gyermekek mentális fejlődésének és oktatásának

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek ..

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a középsúlyosan értelmi fogyatékos és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában... 24 Általános célok, feladatok, elvárások értelmileg akadályozott tanulóin 851012 Sajátos nevelési igényű, , enyhén értelmi, beszéd, hallás fogyatékos. gyermekek integrált nevelése. Maximálisan felvehető létszám 25 fő. Játszóház Óvoda. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (max. létszám: 8 fő) elsősorban mozgásfogyatékos gyermekek. helyet

Az integrált nevelés-oktatás többféle szinten valósulhat meg. Amikor közös épületben folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése ép társaikkal, de a gyermekek között nincs kapcsolat - például külön osztály vagy csoport működik egy-egy iskolában vagy óvodában, akkor azt lokális integrációnak nevezzük.. Az intézmény horvát nemzetiségi kétnyelvű óvoda, nemzetiségi kétnyelvű általános iskola, gimnázium és kollégium. Feladata a gyermekek iskolai életmódra felkészítése, napközbeni óvodai-iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, érettségi vizsgára valamint a felsőoktatási tanulmányo

integrált nevelése-oktatása. Autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, ér-telmi fogyatékos - enyhén értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzék-szervi fogyatékos - látási fogyatékos. Sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása Az EÁI-ba azok a 6-16 éves, nehezen tanuló (enyhén értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott) gyermekek/fiatalok járnak (a tanköteles népesség 2,4-2,8%-a), akik akadályozott fejlődésük folytán a többségi általános iskolában nem tudnak eredményesen tanulni. A EÁI felvételi körzetét a közoktatási irányító szervek. Az enyhén sérült gyermekek nevelése az óvodában : szakmai tanácskozáson elhangzott előadások / [szerk. Pákozdiné Kenderessy Katalin, Bánhidi Mária]. - Hajdúböszörmény : HOKI, 1995. - 119 p. - (A Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola kiadványa) 376 E 6 Az irányelvek szakmai tartalma A fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása jelenleg - a Művelődési és Közoktatási Minisztérium illetve jogelődjei által óvodai/iskolai.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók az értelmi fogyatékos (mentálisan sérült) gyermekek egyik csoportját képezik. Személyiségük fejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze Közöttük van enyhén értelmi fogyatékos, egyéb értelmi zavarral vagy beszédfogyatékossággal élő gyermek. A tankerületi igazgató azt is hangsúlyozta, az eltelt években növekedett az autista fiatalok száma is. A gyermekek 53 százaléka az integrált oktatásban vesz részt, a többiek pedig gyógypedagógiai intézményekben 4. Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai óvodai nevelése (A részletes program az 1.sz. mellékletben található) 5. Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók szegregált nevelése-oktatása. (A részletes program a 2. sz. mellékletben található) Az intézmény maximális tanulólétszáma 186 fő Fogyatékos gyermekek - korai intervenció. A Semmit rólatok nélkületek! - című projektet az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft FOF2016-os pályázata támogatta. A program célja annak elősegítése volt, hogy a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek.

Az együttnevelés 18 - Lecture notes 18

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 Az intézmény 1985. április 3-án [Ij helyen, a jelenlegi, Venetiáner u. 26. sz. alatti kétszintes épületben müködését. Az intézmény ekkor három szakterületen végezte munkáját: enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása- nevelése; középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek képzése, valamint logopédia , az enyhe értelmi fogyatékosság a tanulásban akadályozottság csoport része. A hatályos köznevelési jogszabályok a tanulásban akadályozott fogalmat nem ismerik, ez egy szakmai fogalom, amelybe több sajátos nevelési igény terület is beletartozhat az enyhe értelmi fogyatékosságon túl, tehát ezek nem szinonimák