Home

Torvény

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról * . Az Országgyűlés. a Büntető Törvénykönyv, illetve a nemzetközi jog által büntetendő bűncselekmények elkövetőinek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító, hatékony és észszerű határidőn belül lefolytatott eljárásban történő felelősségre vonása céljából 12/B. § * (1) E törvény alkalmazásában termék Közösségen belüli távértékesítése: termék olyan értékesítése, amikor a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga, vagy javára más végzi - ideértve az értékesítő közvetett részvételével történő feladást, fuvarozást is - a.

2019. évi LX. törvény. egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról. 2019. évi XLIX. törvény. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. A törvény 47. § (1)- (2) bekezdésének, 51. § (1), (3)- (8), (10), (12) bekezdésének deregulációjáról 2016. január 1-jét követően külön intézkedni szükséges. [11] A törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről. 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáró

Be. (új) - 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról ..

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer - EKÁER

Áfa tv. - 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi ..

A törvény. A törvény kimondja, hogy az elektromosan vezető anyagok a bennük áramló töltések mozgásával szemben a közegellenálláshoz hasonlítható elektromos ellenállással rendelkeznek. Ohm kísérletileg megállapította, hogy az áramerősség a vezeték két rögzített pontja között mérhető feszültséggel egyenesen arányos, vagyis a) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. Kipróbáltuk milyen betartatni a törvényt... Egy biztos, mi keményen őrzünk és védünk :DEditor DzsorniA teljes streamet itt találjátok: https://www.youtube... Pedofilellenes törvény: az Igazságügyi Minisztérium válaszolt az Európai Bizottságnak. Pedofiltörvény: lejárt a EB által adott határidő. Uniós tájékoztató kampányt indít a kormány a pedofilellenes törvényről. Varga Judit: az EU-t nem érdekli a magyar kormány álláspontja a gyermekvédelmi törvényről. Újra kemény.

E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint szociális érdekeire. <br/> E törvény hatálya <br/> a munkáltatóra, <br/> a munkavállalóra, <br/> a munkáltatói érdek-képviseleti szervezetre, <br/> az üzemi. IRATKOZZ FEL ||| https://goo.gl/JYlg92[TOP 10] TÖRVÉNY, AMIT AZ ANGOL KIRÁLYNŐ BÁRMIKOR MEGSZEGHET! [LEGJOBB TOP 10]Egy királyi család tagjaként élni rengete.. A Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisában a fenti űrlap kitöltésével kereshet. A keresőkérdést az adatmezők kitöltésével tudja összeállítani. Nem szükséges minden adatmezőt kitölteni. Például az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet lekérdezéséhez elégséges az Évszám (1975) és a Sorszám (1) mezők kitöltése Turk és Rooster, akik 30 éve társak és együtt nyomoznak New Yorkban, most nyugdíj előtt állnak. Mielőtt leteszik a jelvényeiket, egy ügyet még mindenképpen meg akarnak oldani: egy strici hullájához hívják őket, és az eset nagyon emlékeztet egy sok éve történt gyilkosságra. Utolsó nyomozásuk során talán elkaphatják a bennfentes sorozatgyilkost, akinek áldozatai. (2) E törvény az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. (3)-(4) (5) E törvény nem érinti az Alkotmánybíróság e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévő tagjának megbízatását azzal, hogy a megbízatásra az 5. §-ban és a 10-16. §-ban foglaltakat alkalmazni kell

Törvénye

  1. Jogtár ® bejelentkezés. Bejelentkezés. Ha még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, kérjük regisztráljon! A regisztrációhoz készítse elő online regisztrációs azonosítóját, melyet a termék számláján juttatunk el Önnek. Regisztráció. Elfelejtett jelszó
  2. 8. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba. 9. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja
  3. A törvény szerint az Országgyűlés határidő nélkül meghosszabbíthatja azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a hatályát, amelyeket a kabinet vezetett be a koronavírus-járvány kezelésére, és amivel lehetővé válik, hogy a kormány további, a törvényektől eltérő rendeleteket alkosson a veszélyhelyzet ideje alatt
  4. A levéltárügy általános jogszabályaiI. Törvények1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésrő
  5. t a (2)-(4) bekezdések vagy a (10) bekezdés alapján nincs kizárva a szabadalmi oltalomból; é

A törvény nevében: Martin Hart (Woody Harrelson) és a különc Rust Cohle (Matthew McConaughey) 17 éve együtt nyomoztak egy meggyilkolt lány ügyében. Hosszú ideig úgy tűnt, sikerült felgöngyölíteniük az esetet, azonban amikor új nyom kerül elő, mindkettejüket kihallgatjá.. Kedd délelőtt a parlament 134 szavazattal 60 ellenében tartózkodás nélkül megszavazta a választási törvény módosítását. Ennek értelemében ezután a jelenlegi 27 helyett a jövőben már 71 egyéni választókerületben kell majd jelöltet állítania annak a pártnak, amely országos pártlistát kíván állítani MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 23., szerda Tarmzék 2016. évi IX. törvény A behajtási költségátalányról 3870 2016. évi X. törvény Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról 3871 54/2016. (III

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Törvénye

Törvény Büntetés-végrehajtá

Tao tv. - 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és ..

Közbeszerzési törvény. Magyarország Országgyűlése a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében közbeszerzési törvényt alkotott. Továb 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A 83/2012. (IV. 21.) Korm.rendelet 8. §.-a rendelkezik a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások általános szerződési feltételeinek tartalmi követelményeiről

Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére nem állapítható meg A névjegyzék a 2011. évi CLXXXI. törvény 86.§ (1) bekezdése szerint közhiteles. Ha a civil szervezet neve alapján indít keresést, az elnevezés minimum 6 karakterét adja meg. Sikertelen keresés esetében a név egyes elemei közé tegyen százalékjelet. (pl.: Magyar%Alapítvány) CivilSzervezetek Szűrése. Szervezet neve A törvény felhatalmazása alapján a megerősített eljárás esetköreit és feltételrendszerét az Útmutató és a belső szabályzat határozza meg. Ilyenkor többletinformációkat szerez be a szolgáltató. XI. Kockázatértékelés

1. § E törvény hatálya - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában - kiterjed a természetes és a jogi személynek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) a Magyar Köztársaság területén végzett mindazon. Cégkapu-regisztráció folyamata: A képviseletre jogosult személy vagy a meghatalmazottja. bejelentkezik az alkalmazásba, kiválasztja a regisztrálandó gazdálkodó szervezet szervezeti formáját, megadja a szükséges adatokat (a meghatalmazottnak egy regisztrációs űrlapot kell kitöltenie, ahol el kell végezni a szükséges. Üdvözöljük az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer honlapján. Az alábbi 10 - kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységgel összefüggő - nyilvántartás egy helyen, országosan egységes rendszerben szereplő adatainak megtekintéséhez kérjük válassza ki a kívánt felületet Jogszabály: 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. § Közlemény az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtásához szükséges regisztrációval összefüggésben. Organisational changes effective as of 1 January 2017 in the Hungarian social security syste A törvény 47. § (1)- (2) bekezdésének, 51. § (1), (3)- (8), (10), (12) bekezdésének deregulációjáról 2016. január 1-jét követően külön intézkedni szükséges. [11] A törvény 2010. augusztus 1-jén lép hatályba. A módosító törvény nem tartalmaz a hatályvesztésére vonatkozó rendelkezést

ÁFA 2015

torvenyfigyelo.hu - Törvényfigyel

2020. évi LVII. törvény törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről. 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről (magyar, angol, német, francia nyelven) A Magyarország Alaptörvénye 53. cikk (3) bekezdésén alapuló felhatalmazás alapján hozott jogszabályo Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról (pdf, 421 KB) 184/2017 Több törvény segíti a magyar gazdák munkáját... 2021-03-01 09:17:37. Folyamatosan jönnek létre az öntözési közössé... 2021-02-18 12:43:22. További híreink. Tisztelt Látogatók A törvény fontosságát jól jelzi, hogy pár éve a Németországban élő rokonok döbbenten újságolták, hogy az iskolában a ötödikes gyereküknek órán, 2 külsős emberke szexuális felvilágosítást tartott (a tanár kiment az óráról), amikor is elmagyarázták és illusztrálták, hogy hogy csinálja a fiú a lánnyal.

A törvény a korábbiakhoz képest általánosabban szabályoz bizonyos kérdéseket és a részletes rendelkezések megállapítását kormányrendeletre bízza. Erre tekintettel a már elfogadott és ha-tályba lépett végrehajtási rendeletekre is kitértünk A törvény rendelkezései értelmében az illetékes megyei- vagy fővárosi törvényszék előtt csak abban az esetben van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási szabályt sértett, a megtámadás csak a határozat megsemmisítésére irányulhat. A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a. ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgála Vagy legalábbis mindenképpen halassza el az új szerződések aláírásának határidejét a COVID19-járvány megszűnése utáni időpontra - írják közleményükben 1949. évi XX. törvény (A jogszabály 2012. 01. 01-jén hatályát vesztette) a Magyar Köztársaság Alkotmánya [1] A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának.

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrõl Az Országgyûlés a nem kormányzati és nem haszonelvû szervezeetk hazai hagyományainak megõrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú mûködésük és gazdálkodásuk áttekinthetõbbé tétele, a közszolgáltatások terén végzett tevékenységük elõsegítése, valamint az államháztartással való kapcsolatuk. 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairó

Inytv. - 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan ..

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1. § (1)2 E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások. Az Építési törvény 2021. július 1-je előtt is tartalmazta az illeszkedés fogalmát, azonban annak tartalmi követelményeit nem bontotta ki, vagyis nem került meghatározásra, hogy mely paraméterekkel kell illeszkedni és pontosan mihez azokban az esetekben, amikor a helyi építési szabályzat nem szabályoz teljeskörűen A járások kialakításával kapcsolatos 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott, a megyeinél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatot határozott meg a járás hivatalok számára: főként okmányirodai, gyermekvédelmi- és gyámügyeket, valamint szociális, környezetvédelmi. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december 10-ig a felsooktatas@nefmi.gov.hu e-mail címre várja az észrevételeket, javaslatokat. 2010. november 4

Ohm törvénye - Wikipédi

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzés és felnőttképzés szakmaszerkezetének, tartalmának, dokumentum rendszerének folyamatos fejlesztését végzi, szervez és koordinál. További a fő feladatok közé tartozik az országos képzési jegyzékek (OKJ) folyamatos fejlesztése és a vizsgáztatással kapcsolatos tevékenységek ellátása A Balaton-törvény* értelmében 44 városban vagy településen érintetlen, többnyire tájvédelmi vagy Natura 2000 minősítéssel ellátott területeket, szabadstrandokat kíván feloldani a tájvédelmi besorolás alól azért, hogy oda ipari kikötőt, luxushajó kikötőt, szállodakomplexumokat és lakóparkokat építtessen nagybefeketetők segítségével Településképi törvény. Településképi törvény: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény gyakorlati elnevezése, 2016. június 23-án lépett hatályba. A Településképi törvény elfogadásáról az Építésijog.hu oldalon tájékoztatót itt olvashat) lásd még: Településkép védelméhez kapcsolódó fogalmak A Településképi törvény módosítása (E törvény értelmében nem minősül temetkezési szolgáltatásnak) c) a szociális temetés során a hozzátartozó vagy az általa felkért személy által végzett, a 24/A. § (7) bekezdésében felsorolt temetkezési szolgáltatási elemek végzése. 12. § A Ttv. 26. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki 2021.06.28. 11:10. Milos Zeman cseh államfő egy interjúban arról beszélt, hogy a magyar pedofilellenes törvény kapcsán egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel. A cseh elnök kifejezetten ellenzi a nemváltoztató műtétet, öncsonkításnak minősítve azt. Nyilatkozatában Zeman elutasította a gender-ideológia propagálását.

2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel ..

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlása vezető megbízású köztisztviselőre írásban átruházható. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. (2) Ha a köztisztviselő kinevezése testület hatáskörébe tartozik, a kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség. 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 3. § (1) b) és 7. § (5), illetve 1. melléklet I. alcím; 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 22. § (1) ia) és 67. § (3) c) Határon túli kirándulások nyilvántartás MAGAR KÖZLÖN 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi CIII. törvény A hűség falvairól 26034 2014. évi CIV. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamin Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, az Európai Bizottságnak alapvetően egyetlen nagy problémája van a szóban forgó jogszabállyal, mégpedig az, hogy innentől kezdve világossá vált, hogy az LMBTQ-aktivisták nem mehetnek be az iskolákba, óvodákba és nem beszélhetik tele kényük-kedvük szerint a magyar gyerekek. a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés 1-4., 6-23., 25-29. és 31-48. pontjában kapott felhatalmazás alapján, ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló a 79. §, a 341. § és a 339

A TÖRVÉNY ÉN VAGYOK! - YouTub

Az Országgyűlés keddi ülésnapján szavazhatnak a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről. Az ellenzék nagy része nem támogatja a szigorítást, hétfőn pedig több melegjogi civil szervezet tartott tüntetést a törvény ellen az Kossuth téren. Az előterjesztést benyújtó Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a gyermekek védelmében elmentek. Mármint azt, hogy másodszor is megvezessen minket a kormány a felhatalmazási törvénnyel. Az ellenzéket mindenesetre sikerült lépre csalnia. Legalábbis Sándor Zsuzsa szerint Örök törvény

Itt olvasható az Európában nagy vihart kavaró

A törvény szabályozási köre 1. § E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre, az iskolai nevelésre-oktatásra, a kollégiumi nevelésre-oktatásra, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt milye 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról Hatály: 2014.III.15-től 2 (3) A (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha használata révén - akár az elsőbbség időpontja előtt, akár azt követően - megszerezte 2. § E törvény alkalmazásában: 1. alapellátás: az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások ellátásért felelős által biztosítandó, az e törvény 27. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott mértékű szolgáltatás, a Főváros esetében és a megyei jogú városok közü törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá az Európai Unió bármely tagállamában székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, továbbá az Európa Mintavételi törvény . A folyamatos jelekbôl történô mintavétel igen nevezetes szabálya az ún. mintavételi törvény. Megértéséhez, értelmezéséhez a 33 ábra lesz segítségünkre. Az ábra baloldalán idôbeli eseményeket látunk, a másik oldalon a frekvenciatérben vizsgáljuk ugyanezeket

2012. évi I. törvény - Adózóna.h

A honlap fejlesztése az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 kiemelt projekt támogatásával valósult meg A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény, A.

[Top 10] Törvény, Amit Az Angol Királynő Bármikor

nyugdíjkorhatár táblázat nők és férfiak esetén 2022. NYUGDÍJKORHATÁR TÁBLÁZAT 2022 ITT AZ ÚJ NYUGDÍJKORHATÁR TÁBLÁZAT 2022: Pontosan mutatjuk ki mehet nyugdíjba 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben! A szervezeti-működési szabályzat. 13. § (1) A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötele­zettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell megállapítani. (2) A szervezeti-működési szabályzatnak - e törvény keretei között - tartalmaznia kell: a) a tulajdonostárs külön tulajdonának. A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe EKOP-2.1.23 projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg A Felügyelet által nyilvántartásba vett szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások és szolgáltatóik

A nyilvántartás tartalmazza mindazon pénzügyi szolgáltatók adatait, melyeket a 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB felügyelete alá rendel, illetve amelyek közzétételét más jogszabály előírja, vagy az MNB a befektetők védelmében publikálását elengedhetetlennek tartja. A nyilvános adatbázisban megtalálhatók . az MNB által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett. A mutató leírása. A foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. A mutató különböző korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15-64 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15-74, 15-24, 25-54, 55-64 és 20-64 évesek. Forrás: Összefoglaló táblák (STADAT) Legfrissebb adat: 2021. május

ADR (RID) 2015

vilaglex - Kislexiko Adatvédelem. A Takarékbank Zrt. elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett, kiemelt figyelemmel az adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása tekintetében. Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról * . A technikai fejlődéssel lépést tartó, korszerű szerzői jogi szabályozás meghatározó szerepet tölt be a szellemi alkotás ösztönzésében, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megóvásában; egyensúlyt teremt és tart fenn a szerzők és más jogosultak, valamint a felhasználók és a széles közönség érdekei. BME és VIK tájékoztató a koronavírus járvány munka- és oktatásszervezési következményeiről (20210721) 2020. május 29. 14:00. Kari tájékoztatók, hallgatókra és munkatársakra vonatkozó eljárásrend - folyamatos frissítés, technikai segítsé