Home

Szerb állampolgárság megszerzése

Szerbia - Fazekas László belgrádi MTI-tudósító szerint - feltétel nélkül engedélyezi a kettős állampolgárságot - a szerb állampolgárságot bárki kérheti és megkapja, még csak a szerb nyelv ismerete sem kell hozzá. Az orosz állampolgárság megszerzése azonban rendkívül hosszadalmas eljárást igényel. SZERBIA. 2012. MÁRCIUS 16. [ 21:51 ] Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke üdvözölte a szerbiai kormány csütörtöki döntését, mellyel a régióban élő szerbeket a szerbiai állampolgárság igénylése esetén mentesíti mindenféle illeték alól, de hozzátette, liberalizálni kellene az állampolgárság.

Az állampolgárság megszerzése . Az állampolgárság megszerzése származás alapján - Az származás szerinti állampolgárság egy nemzedékre korlátozódik (születésükkor mindkét szülőt szerbnek kell nyilvántartani), és a kérelmező abban az időben nem lehet 23 évnél idősebb A lett állampolgárság megszerzése nem eredményezhet kettős állampolgárságot, így, még ha a másik ország törvényeinek értelmében az illető párhuzamosan állampolgára a két országnak, jogi értelemben az illetőt pusztán lett állampolgárnak kell tekinteni. Szerbia és Montenegróban, a Szlovák Köztársaságban, a. A belgrádi kormány szűkszavú közleménye szerint az új törvény liberálisabb, az eddigieknél sokkal nagyobb lehetőséget kínál az állampolgárság megszerzéséhez A kettős állampolgárság megszerzése több úton is megvalósítható: Születés. Vannak országok, amelyek lehetőséget biztosítanak az állampolgárság megszerzésére, amennyiben a szülők az adott országban születtek A visszahonosítás a magyar állampolgárság megszerzésének egyik jogcíme, célja a magyar állampolgárság megszerzése az azzal járó jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése érdekében. Az eljárás kizárólag kérelemre indul. (tehát a példa szerinti esetben mind a jugoszláv mind a szerb állampolgárságot.

A férfi kérelmét egy kis falu önkormányzatához adta be és nyilatkozott arról, hogy érti és beszéli is a magyar nyelvet.A magyar állampolgárság megszerzését követően szinte azonnal Németországba költözött, ahol három év múlva valamilyen ügyben problémája akadt, ezért elment a berlini magyar nagykövetségre A honosítás a magyar állampolgárság megszerzésének egyik jogcíme, célja a magyar állampolgárság megszerzése az azzal járó jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése érdekében. Az eljárás kizárólag kérelemre indul. Hagyományos honosítását az a nem magyar állampolgár kérheti, aki soha nem rendelkezett. Kettős állampolgárság - az élet hol ad, hol elvesz. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezte három magas beosztású ukrajnai, Ivano-Frankivszk megyei tisztviselő kettős állampolgárságát, akik korlátozott szintű információhoz, hivatalos védelmi információkhoz és informatikai és elektronikus rendszerek. Szerbia. Állampolgárság megszerzése befogadással. 1) Ha idegen vagy, és állandó lakóhellyel rendelkezik Szerbiában, akkor szerb állampolgárságot szerezhet, ha igazolja a következő követelményeket: • hogy Ön 18 éves lett, és nem kapták el üzleti kapacitását A magyar állampolgárság megszerzése Ez a kiadvány harmadik alkalommal jelenik meg, éves rendszerességgel a A magyar állampolgár volt, 11%-uk szerb- montenegrói, 10%-uk ukrán. Összességében a szomszédos országokból érkezik az új állampolgárok 90-93%-a. Ez nem véletlen, ugyanis a

Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) származók létszáma már 2010-ről 2011-re többszörösére nőtt, míg az egyéb országokból érkezetteké csak 2014-ben emelkedett meg jelentősen, amikor a magyar nemzetiségűek Magyar állampolgárság megszerzése című önkéntes statisztikai kérdőíve. Ez utóbbit az eskütéte Az új törvény (18. cikke) által lehetősége lesz a szerb állampolgárság elnyerésére a világ különböző részeiben élő több százezer szerb kivándoroltnak és leszármazottaiknak is, a Szerbiába való hazatérés nélkül. Hozzájuthat szerb állampolgársághoz az a külföldön élő személy is, akinek egyik szülője. A szerb állampolgárok azonban megkötések nélkül vehetik fel más ország állampolgárságát is - így több százezer szerb állampolgár rendelkezik magyar, horvát, bosznia-hercegovinai vagy bolgár állampolgársággal is. Oroszország törvényei szerint a külföldi állampolgárság megszerzése nem vonja maga után az orosz. A magyar állampolgárság megszerzése (hagyományos állampolgárság-szerzés) Honosítás Nyilatkozat Visszaszerzés (megfosztott, elbocsátott, német kitelepített) Magyarország területén született hontalan 1957. okt. 1. előtt magyar áp. anyától és külföldi apától született A hagyományos honosítás általános feltételei: 1 Az állampolgárság megszerzése nem érinti a szavazati jogot, amelyet a választójogi törvény rendez, és melynek feltétele a magyarországi állandó lakcím megléte. Nem érinti a szociális- és nyugdíjellátást sem, amit szintén külön törvények szabályoznak

A környező országok közül jelenleg csak Ausztriában és Ukrajnában ütközik jogi akadályokba a kettős állampolgárság megszerzése. Nyugati szomszédunknál ezt csak kivételes esetekben engedélyezik, aki önkéntes alapon veszi fel egy másik ország állampolgárságát, a szabályok szerint elveszíti az osztrákot A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését! IV. NÉVMÓDOSÍTÁS. A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg, ugyanazon a formanyomtatványon kérhetik: hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék 5 2011-ben a Szerb Népképviselőház módosította a Rendőrségről szóló törvényt, nyossággal állapíthatjuk meg, hogy a magyar állampolgárság megszerzése serkentőleg hatott a vajdasági magyarok felgyorsult kivándorlására, töme-ges magyarországi, de elsősorban nyugat-európai munkavállalására.. A szerb tájékoztatási eszközök információi szerint egy fiktív házasságkötés értéke akár harmincezer euró is lehet. A szerb állampolgársággal rendelkezők az uniós állampolgárság megszerzése miatt kötnek érdekházasságot. A szerb sajtó által megszólaltatott ügyvéd, Željko Simić szerint azonban, mindez nem.

A Makói Járási Ügyészség vádat emelt azzal a két szerb állampolgárral szemben, akik a magyar állampolgárság megszerzése érdekében tévesztették meg a hatóságot - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség állampolgárság megszerzése című, önkéntes statisztikai kérdőív. Ez utóbbit az eskütétel helyszínén tölthetik ki a honosítottak 2003 óta Magyarországon, illetve 2011-től kezdve a határon túl. A honosítottak teljes magyarországi népességtől való eltérésének vizsgálata a 2013 A kettős állampolgárság kérdése - kronológia 1996-2004 Zorán Zsivkovics szerb miniszterelnök Medgyessy Péter magyar miniszterelnökkel való szabadkai találkozóján kijelentette, hogy a szerb politika nem zárkózik el a kettős állampolgárság intézményétől. hogy e jog megszerzése a határon túl élő magyarok.

A magyar állampolgárság megszerzése után a magyar állampolgárnak élete végéig bejelentési kötelezettsége áll fenn a magyar állam felé a honosítása utáni anyakönyvi események (házasság kötés, válás, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése / megszűnése, hozzátartozó születése és elhalálozása. Jó érzés, hogy ezt a szerbiai hatalom egyáltalán nem ellenzi, hiszen minden nagyvilágban élő szerb számára nyitott a szerb állampolgárság megszerzése is. - Térjünk rá egy másik témára. Olvasom, hogy január végén kereszt(y)ény püspökök imádkoztak az ökumenéért Szabadkán Egyre több európai uniós állampolgár köt érdekházasságot szerbiai állampolgárságú személlyel - írja a szerb sajtó Megjegyzem, nemrégiben egy segítőkész szerb barátom engem is magyar, de jó-ként mutatott be, persze ez nem valami magasztos érzéssel töltött el arra gondolva, hogy hát egy olyan közösségből való vagyok, ahol mindenki rossz, és csak elvétve akad közöttük jó is. A magyar szerbül, a szerb magyarul köszön

Kettős állampolgárság: ahány ország, annyiféle gyakorlat

Liberalizálják a szerbiai állampolgárság megszerzését

A svájci állampolgárság megszerzése - az osztrák gyakorlathoz hasonlóan - leszármazás vagy honosítás útján lehetséges. A honosítás útja Svájcban köztudomásúan nehéz. Svájci polgár csak az lehet, aki az úgynevezett háromlépcsős folyamat során mind az államszövetségi, mind a kantonális és községi szinten. A magyar állampolgárság megszerzése A szerb kormány jelezte, nem gördítene akadályt a kettős állampolgárság bevezetése elé. Mi tulajdonképpen a háttérben eddig is dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy a kettős állampolgárság intézménye megvalósuljon - nyilatkozta Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség. A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti egyidejűleg a magyar útlevél megszerzését is. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság. (tehát a példa szerinti esetben mind a jugoszláv mind a szerb állampolgárságot). Figyelni kell arra is, hogy a születési helynél az ország. A kettős állampolgárság nem csak a magyarság megvallásának kérdése: nagyon sokan, többen egész családjukkal az állampolgárság megszerzése után az Európai Unió különböző tagállamaiba vándoroltak ki - mondta a Délmagyarországnak Aleksandra Isakov, a belgrádi Politika című napilap újságírónője. Kezdetben 300. Bosznia-Hercegovina területe 51 129 négyzetkilométer. Horvátországgal rendkívül hosszú, 932 km közös határa van északon és délnyugaton. Északkeletről Szerbiával, délkeletről pedig Montenegróval (Crna Gora) szomszédos. Bosznia-Hercegovina nagyrészt természetes határokkal rendelkezik, amelyeket északon a Száva, keleten a Drina, délnyugaton pedig a Dinári-hegység alkot

Szerb állampolgársági törvény - Serbian nationality law

Megkapta a szerb állampolgárságot egy afgán fiú és a családja, A 11 éves, Az állampolgárság megszerzése az első és legfontosabb lépés a szerbiai integráció felé. A belügyminisztérium szerint 3600 közel-keleti és afrikai migráns tartózkodik Szerbiában, a legtöbben Nyugat-Európába szeretnének eljutni.. A vajdasági horvátok, szlovákok és románok számára már nyitva áll ez a lehetőség. A magyar állampolgárság megszerzése elé sem a szerb kormány sem az EU nem gördít akadályt. Ezért a KDNP kezdeményezi, hogy azonnali hatállyal kezdődjenek ötpárti tárgyalások a magyar állampolgárság megadásának ügyéről Dr. Menyhárt Attila konzul és munkatársai konzuli fogadónapot tartottak Zomborban.Változatlanul nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság megszerzése iránt a városban és környékén. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa évente többször tart konzuli fogadónapot a helyi CMH-irodában

Állampolgárság az Európai Unió országaiban - a törvények

  1. A magyar állampolgárság megszerzése 2005-ben 9822 fő kapott magyar állampolgárságot, míg az azt megelőző évben 5432 fő. A jelentős növekedésben döntő szerepet játszott, hogy jogszabály változás következtében egyszerűsödött és gyorsabbá vált az állampolgárság megszerzésének folyamata
  2. Bár 2011-től a Magyar állampolgárság megszerzése című kérdőíves vizsgálat részeként külön kérdőív került bevezetésre a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező honosítottak számára, erre vonatkozó - az új állampolgárok kétféle csoportját elkülönítő - adatok még nem láttak napvilágot. Így a 2011-ben.
  3. tegy 3,5 millió külhoni állampolgár vehet részt
  4. denki kérelmezi, és kérelmezni fogja a magyar állampolgárságot. Jó érzés, hogy ezt a szerbiai hatalom egyáltalán nem ellenzi, hiszen
  5. Ezek célja az uniós állampolgárság megszerzése. Magyarországon az érdekházasságok ára 5 és 10 ezer euró közt mozog, míg Ausztriában és Svájcban az ár a 15 ezer eurót is elérhet
  6. Benedek esetében már folyamatban van a szerb állampolgárság megszerzése, míg férje, Dusan Ruzsicsics továbbra is a Janiccsal közös páros mellett érvel - számolt be róla a Magyar Szó. kajak-kenu Douchev-Janics Natasa Benedek Dalm

Világ: Kettős állampolgárságot adna az új szerb törvény

  1. Szerbia, Horvátország és Szlovénia a magyar és román A magyar állampolgárság megszerzése esetében tehát az egyén osztrák állampol-gársága megszűnik, kivéve, ha annak megtartására en-gedélyt kap. Szlovákia az egyetlen állam, amely a magyar törvény
  2. (Az osztrák állampolgárság felvételével kapcsolatos információk a www.help.gv.at honlapcímen találhatók.) Lemondás ügyintézésére csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt
  3. Német állampolgárság: na, ezzel kapcsolatban (is) elég sok az ellentmondásos információ, ezért örültünk meg annak, hogy a Müncheni kisokos blog pontosan utánanézett a hivatalos oldalaknak, jogszabályoknak. Mondjuk az is igaz, hogy érdemes elmenni egy tanácsadásra, ilyeneket a helyi önkormányzatok, és a bevándorlási hivatalok is tartanak
  4. t az olimpia legjobb jobbátlövőjét

Hogyan szerezhetünk kettős állampolgárságot? - Europreneur

Így vált Magyarország bevándorlóországgá az elmúlt 4 évben. 2020.11.30. Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek. Támogasd a munkánkat! Pénteken publikálta az Európai Unió statisztikai hivatala a 2019-re vonatkozó adatokat a tagállamok által kiadott tartózkodási engedélyekről Általában átírják magyarra a ć-t (más helyesírási konvenciót követve, mint mi a Wikipédián), kérdés, hogy az állampolgárság megszerzése során nevet változtatott-e? Valami olyan forrás kellene ami megemlíti a születési nevét és látszik egy váltás a névhasználatban.- Dami vita 2008. augusztus 24., 11:59 (CEST A magyar állampolgárság megszerzése - honosítás döntő minisztertanácsi ülésen már csak ahhoz ragaszkodott, a Monarchia jelentse ki, nincs szándékában szerb területek bekebelezése. Isztria, Dalmácia nagy részének, az Oszmán Birodalom területei egy részének megszerzése és az afrikai gyarmatok bővítésének. Sajnos az állampolgárság megszerzése és az örökösödési folyamat lebonyolítása nagyon lassan halad, és Christophernek fogalma sincs, mikor érhet véget. Másfél éven keresztül jártam a rendőrségre, hogy átvehessem az állampolgárság beadásához szükséges dokumentumot, amelyet végül az amerikai nagykövetség. A KÖFOP-1..-VEKOP-15-2016-00041 A szolgáltató kormányhivatali és közszolgáltatási modell bevezetése projekt keretében Budapest Főváros Kormányhivatala kidolgozta Szolgáltatói Stratégiáját. A stratégia keretében létrejött cselekvési programok egyike az, hogy honlapunkon elérhetőek legyenek azok az információk, formanyomtatványok, amelyek a kormányhivatalunk.

Video: Kormányablak - Feladatkörök - Állampolgársági

Nem tudott magyarul a szerb férfi, ezért megfosztották

Kormányablak - Feladatkörök - Állampolgársági honosítási

1936 Garmisch-Partenkirchen. 1948 London. 1948 St. Morit Szigorodik az állampolgárság megszerzése a Vatikánban. Nagyvilág 2011.03.01, 20:56. Módosul a vatikáni állampolgárság megszerzésének szabálya, így ezután a pápai állam lakóinak nem jár automatikusan az állampolgári jog. A legfrissebb statisztika szerint a Vatikánnak 572 állampolgára van, ebből 32 nő Alapképzési diplomám megszerzése után magam is abban a helyzetben voltam, mint akiknek a véleményét kértem dolgozatom megírásához. Az interjú módszerét . 88 felhasználva arra törekedtem, hogy kiderítsem, beszélgető partnereim milyen indíttatásbó MTA SZTAKI online szótár. Magyarország legkedveltebb szótár szolgáltatása Usage examples for állampolgárság in magyar. Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért

Kettős állampolgárság - az élet hol ad, hol elvesz

A magyar állampolgárság megszerzése nem jár adófizetési, társadalombiztosítási vagy egyéb más járulékfizetési kötelezettséggel, és nem jelenti a magyar választójog megszerzését sem. A magyar állampolgárság megszerzése után lehetőség lesz magyar útlevelet igényelni az arra igényt tartóknak

Lépésekre került sor a szerb állampolgárság egyszerűsített megszerzése céljából azon személyek esetében, akik az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság állampolgárai voltak és eleget tettek A nemzeti kisebbségekről szóló törvény 2. szakaszában foglalt nemzeti kisebbség kifejezés definíciójában foglalt. A Szandzsákért nevű párt még néhány évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy az úti okmányokban a jövőben a szerb állampolgárság kifejezés helyett az álljon, hogy Szerbia Köztársaság állampolgársága. Fevzija Murić, az említett párt elnöke szerint a szerb belügyminisztérium gyakorlatilag beismerte és kijavította korábbi hibáját Mennyibe kerül az állampolgárság megszerzése ausztriában? Melyik országban (pl. Ausztriában) mennyi idő alatt lehet felvenni az állampolgárságot? Letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar (hanem szerb) állampolgár utazhat vízum nélkül Ausztriába Az uniós jog figyelembe vétele Az Európai Bíróság által lefektetett elvekAz állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az állampolgárság megszerzése és elveszítése feltételeinek meghatározása -összhangban a nemzetközi joggal -továbbra is az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. 286 Ugyanakkor a C-369/90. sz.

BEVÁNDORLÁS Szerbia 100% SIKERRÁTA Megfizethető

Bár a kormány igyekszik sikersztoriként beállítani, a kettős állampolgárság néven közismert könnyített honosítás több sebből vérzik. Délvidéken szerbek, Erdélyben románok, Kárpátalján ukránok jutnak tömegesen úgy magyar állampolgársághoz, hogy egy szót sem tudnak magyarul, egyetlen céljuk a magyar útlevéllel való visszaélés A források, patakok mellett fekvő ingatlanok a legnépszerűbbek - idézte a Newsweek az ingatlaniroda tulajdonosát, aki hozzátette, hogy a cégalapítás is egyre gyakoribb, hiszen így juthat külföldi ingatlanhoz Boszniában, és az állampolgárság megszerzése is egyszerűbb cégtulajdonosként Kanadai állampolgárság megszerzése. Ahhoz, hogy valaki alapesetben kérvényezhesse a kanadai állampolgárságot és ezzel juharleveles útlevélhez jusson, hat évet kell állandó tartózkodási engedéllyel az országban tölteni. Jelenleg már kettős állampolgárként (szerb-magyar) Budapesten próbálunk boldogulni a párommal.

szerb, román) népességének spontán bevándorlása is. Az időszak politikai indít- az állampolgárság megszerzése, a kivándorlás, valamintahazatérés19 miatt-folyamatosancsökken,így2012januárjábanszá-muk már csak 70 ezer fő. Ugyanakkor a Koszovóból érkező belső menekülte A német állampolgárság megszerzése egyébként tavaly Európában belül az olaszok körében volt a legnépszerűbb - majdnem 3600-an nyújtották be kérelmüket. Őket követték a britek. A 110 ezer új német többsége török, lengyel, ukrán és koszovói A kormány azért is örül ennek, mert sokáig nem csak a magyar állampolgárság megszerzése, hanem a magyarok közötti kapcsolattartás is lehetetlen volt: 1990 előtt ugyanis sokaknak kettős elnyomottságot kellett átélniük, hiszen a kisebbséghez tartozás mellett a kommunista diktatúrát is el kellett szenvedniük - fejtette ki

Magyar állampolgárság visszaszerzése, megszerzése, honosítás lángoló kastélyok, etnikai vagy szociális alapú leszámolások. Majd a megszálló cseh, román, szerb csapatok brutalitása. Sortüzek, önkényeskedések, fosztogatások, nők megbecstelenítése. Isztria, Dalmácia nagy részének, az Oszmán Birodalom. állampolgárság fogalmával, jogági karakterével, alapelvi rendszerével, figyelmet fordítva az állampolgársági jog hatályára, az állampolgársági jogviszony tartalmára és nem utolsó sorban a kett ıs állampolgárság teoretikus vizsgálatára. Az állampolgárság dogmatikai közelítése számos olyan kérdés A magyar állampolgárság megszerzése számomra érzelmi dolog. Igazán szeretnék Magyarország teljes jogú állampolgára lenni, hiszen elődeim is azok voltak - idézett az esküt tevő önéletrajzából beszédében Áder János. Az eskütétel után Orbán Viktor is közzétett egy posztot Facebook-oldalán. Azt írta: Egymillió A magyar állampolgárság megszerzése - Emberi jogo . Ennél is lényegesebb azonban, hogy a Fidesz vezetői, köztük Orbán Viktor is, a kudarcos 2004. december 5-i állampolgársági népszavazás után újra és újra biztosították a határon túli magyar embereket a kettős állampolgárság megadásáról

Kettős állampolgárság - adatok, állásfoglalások, elemzése

Hosszas egyeztetés és a magyar állampolgárság megszerzése után 2000. július 25-én mutatkozott be, Franciaország csapata ellen. Világklasszis jobbátlövőnk klubszinten BL- és EHF-kupa-győztes lett, a válogatottal olimpiai és világbajnoki ezüstérmet, illetve Eb-bronzot nyert Szülei, Szerb Károly óragyáros, kereskedő és Herzfeld Elza 1900. augusztus 19-én Budapesten kötöttek házasságot. Édesapjával együtt 1907. december 20-án a római katolikus vallásra tért át (keresztapja Prohászka Ottokár volt), Kettős állampolgárság megszerzése BMI-HÍR. A Matovič-kormány előrukkolt javaslatával a kettős állampolgárság problémájának megoldására. Ez a probléma 2010-ben keletkezett, amikor előbb Magyarország elfogadta saját törvényét a kettős állampolgárságról, majd a szlovák parlament erre egy ellentörvénnyel reagált, amely betiltotta a többes állampolgárság szinte minden formáját saját polgárainak Kiemelik, hogy a magyar állampolgárság könnyített megszerzése hozzájárul a magyar nemzet Alaptörvényben is deklarált közjogi egységéhez. - A KMKF üdvözli, hogy a honosítási és visszahonosítási folyamat révén immár 370 ezer - A KMKF megelégedéssel nyugtázza, hogy a magyar és a szerb államfő tárgyalása Az állampolgárság megszerzése - folytatta -, a Szír Ortodox Egyháznak nyújtott támogatás, a keresztény fiataloknak nyújtott ösztöndíjak sokkal többet jelentenek nekik, mint az anyagi vagy technikai segítség - áll a közleményben

Transindex - Kettős állampolgárság körkép: hogy állunk ma

idegen nevét, valamint a magyar állampolgárság megszerzése során visszaszerzett magyar nevüket tartalmazza. Dr. Ugróczky Mária közigazgatási jogász - jelen kötet egyik szerzője - kitüntetést vesz át az OFFI Zrt. vezérigazgatójától (2019. március 22. állampolgárság megszerzése során nemzetiségükre való tekintettel hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Az indítványozó álláspontja szerint ez ellentétes a 2002. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európa A Kormány 2020. szeptember 1- i 408/2020. rendeletében szabályozta a magyar állampolgárok hazatérésének feltételeit a járványhelyzet idején. A rendelet 2021. április 29-i és 2021. május 6-i módosítása értelmében az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi igazolvány, s érvényes.

Boszniát elkezdték felvásárolni az arabok. PestiSrácok.hu. 2016-11-25. A megszokott arab turisták mellett mára az arab lakóparkok is megjelentek a balkáni országban, ami nem kis megrökönyödést váltott ki Bosznia szerb és horvát lakói körében. Félő, hogy felbomlik a feszült békében egymás mellett élő nemzetek viszonya. •állampolgárság kérdése -lehetséges problémák: hontalanság, kettős állampolgárság -nemzetközi jogi opció: államutódlás esetén, ha továbbra is létezik az elődállam, vagy van olyan állam, amely a területén lévő nemzetiséget képviselni tudná, akkor az állampolgár maga választhatja meg Az állampolgárság megszerzése körében a honosítás intézményén belül a magyar nemzetiségűek már jelenleg is előnyt élveznek. A hatályos Ápt. terminológiája ezt a magyar nemzetiség megvallásához és a magyar felmenőktől való leszármazáshoz köti. Általánosan elfogadott, hogy az állampolgári jogban a nemzetiséghez.